OVER RINSKE

Rinske Pauw adviseert ziekenhuizen e.a. zorginstellingen, (ziekenhuis-)apotheken, beleidsmakers, onderzoekers, patiëntenorganisaties en andere stakeholders uit de gezondheidszorg. Momenteel werkt ze als adviseur-ziekenhuisapotheker voor een landelijke ziekenhuisapotheek die de farmaceutische zorg voor zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) verzorgt. Hier voert ze met name audits uit, geeft scholing, is lid van geneesmiddelencommissies en adviseert in allerlei vraagstukken, op farmaceutische inhoudelijk, beleidsmatig, logistiek of inkoop vlak.

Daarnaast is ze docent bij onder andere PAOFarmacie, geeft gastcollege’s, verzorgt Farmacotherapeutisch Transmurale Overleggen (FT(T)O‘s) en workshops, begeleidt intervisies en is voorzitter van de landelijke werkgroep Voeding en Farma.


Rinske: “Al van jongs af aan wilde ik arts worden, mensen helpen om beter te worden en gezond te blijven. Deze sterke drive is wellicht deels ingegeven door een tweetal ziekenhuisopnames op jonge leeftijd en doordat ik thuis veel van de gezondheidszorg meekreeg. Daarom besloot ik farmacie te gaan studeren en in de ziekenhuisfarmacie te gaan werken. Dit vanwege de breedte van het vak want je hebt met alle specialismen en complexiteitniveaus te maken, en de directe, dynamische, patiëntenzorg.

Wat ik echter na ruim 16 jaar in de ziekenhuisapotheek ging missen, is de preventieve focus. Zouden we niet meer effort moeten steken in ziektepreventie, niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook om de zorg duurzamer en betaalbaarder te maken?

En zouden we, wanneer er desondanks toch klachten ontstaan, eerst eens moeten kijken of we deze ook zonder medicatie maar met leefstijlveranderingen kunnen oplossen? Want hoe meer ik van medicatie weet, hoe beter ik ook de keerzijde leer kennen. Door toenemende kennis over voeding, (micro-)nutriënten en de interacties ervan met geneesmiddelen, begrijp ik ook steeds beter hoe bijwerkingen ontstaan en waar mogelijk verstandigere keuzes gemaakt kunnen worden. Met name bij chronische aandoeningen, met langdurig geneesmiddelgebruik, is dit relevant.

Begin 2020 heb ik de knoop door gehakt om voor mezelf te gaan beginnen. Het ondernemerschap geeft me meer flexibiliteit en vrijheid om bij te dragen aan een meer preventieve gezondheidszorg. Hierin breng ik met name mijn kennis over geneesmiddelen en die van leefstijl en voeding samen. Uit deze combinatie van expertise is ook de naam ‘De Nutritheker’ ontstaan.

Naast mijn eigen inbreng, breng ik graag ook expertise uit verschillende kennisvelden samen, organiseer kennisbijeenkomsten en workshops en geef sturing aan projecten. Hierbij werk ik voor en samen met diverse stakeholders uit de (preventieve en reguliere) gezondheidszorg.

Wilt u meer weten over mijn drive, lees meer in onderstaande artikelen en interviews. Of neem contact op om te horen wat ik voor u of uw organisatie kan betekenen.ARTIKELEN INTERVIEWS

Meer weten over de interactie tussen voeding en geneesmiddelen?

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief.